Torp Idrætsforening
TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

ÅRSMØTE 2020

Onsdag 2.september arrangerer Torp IF årsmøte 2020 kl 1800. Møtet vil bli avholdt i salen på klubbhuset, men pga smittevernrestriksjoner er det kun plass til 25 personer i salen. Hovedstyret legger også opp til å man kan følge møte via digital plattform ZOOM. Link til møtet 

Dagsorden og saksdokumenter finnes nedenfor:

 1. Godkjenne de som er stemmeberettiget
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 personer til underskrive protokollen
 4. Årsberetning fra: Hovedstyret, Fotballgruppa, Håndballgruppa, Brytegruppa og Husstyret
 5. Revidert regnskap for 2019. Foreningsregnskap og grupperegnskap
 6. Behandle forslag og saker til årsmøtet:  Forslag 1 - Ny lovnorm for Torp IF. Forslag 2 - Lånegaranti   
 7. Fastsette medlemkontingent for 2021
 8. Vedta budsjett for 2020 for hovedforeningen og gruppene (se sak 5)
 9. Valg
 10. Gaver og utmerkelser
 11. Avslutning