Torp Idrætsforening

TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

ÅRSMØTE 2021

Onsdag 9.juni kl 18 arrangerer Torp IF årsmøte 2021. Møtet vil ble avholdt i salen på klubbhuset, men pga smittevernrestriksjoner er det begrenset plass til i salen. Hovedstyret legger i tillegg opp til å man kan følge møtet via digital plattform. Logg på via Google Meet https://meet.google.com/gbx-tsrh-zev

Dagsorden og saksdokumenter finnes nedenfor:

 1. Godkjenne de som er stemmeberettiget
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent og 2 personer til underskrive protokollen
 4. Årsberetning fra: Hovedstyret, Fotballgruppa, Håndballgruppa, Brytegruppa og Husstyret (muntlig)
 5. Revidert regnskap for 2020
 6. Behandle forslag og saker til årsmøtet:  
 7. Fastsette medlemkontingent for 2022
 8. Vedta budsjett for 2021 for hovedforeningen og gruppene 
 9. Valg - innledningen fra valgkomiteen muntlig i møte
 10. Gaver og utmerkelser - innstilling fra hovedstyret gis i møtet
 11. Avslutning