Torp Idrætsforening

TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

ÅRSMØTE 2023

Tirsdag 21.mars kl 18 arrangerer Torp IF årsmøte 2023. Alle medlemmer er velkommen og møtet vil ble avholdt i salen på klubbhuset. Det serveres kaffe og kringle.

Dagsorden og sakspapirer

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne forretningsorden 

Sak 6:    Godkjenne innkallingen

Sak 7:    Godkjenne saklisten

Sak 8:    Behandle Årsberetning fra: 

  1. Hovedstyret
  2. Brytegruppa
  3. Håndballgruppa
  4. Fotballgruppa
  5. Barneidretten
  6. Husstyret

Sak 9:    Behandle Torp IFs regnskap for 2022

Sak 10:  Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til gruppestyrene til å fastsette treningsavgifter. Sak 11: Vedta budsjett for 2023 og handlingsplan for hovedstyret og de ulike gruppene

Sak 12: Valg

Ssk 13: Avslutning