Torp Idrætsforening
TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

Fotballgruppa

I 2019-sesongen stiller vi med totalt 8 lag i barn- og ungdomsavdelingen. Lagene fordeler fra barn født i 2013 og opp til G19. Klubbens A-lag spiller i 2018 sesongen i 5. divisjon. Alt av kamper, resultater og kontaktpersoner til ulike lagene finner på fotball.no. Vi har også en Facebookside Torp IF - fotball, følg oss gjerne her!
 
Til høsten kommer det virkelige høydepunkt med EAT-MOVE-SLEEP fotballcup 18. til 20. oktober. Denne cupen vil samle over 170 lag til fotball og glede på Torp. Håper å se dere som tilskuere eller medhjelpere på våre cuper. Cupene er også viktige bidragsyteren for fotballgruppens økonomi så vi håper på mange besøkende og suksess også i år. Se video nedenfor. Påmelding kan gjøres her

Nå setter vi fokus på helheten i det som skaper sunnhet, god helse og livskvalitet for oss mennesker – nemlig kombinasjonen av kosthold, fysisk aktivitet og søvn. Hver for seg er de viktige, sammen er de nøkkelen til positiv forandring. Derfor lanserer BAMA, Norges Fotballforbund og Eat Initiative det nye inspirasjons- og kunnskapskonseptet  Eat Move Sleep. Torp IF ambassadører for dette arbeidet og vi jobber aktivt for at unge skal lære om sunt kosthold og viktigheten av å være i aktivitet, samt viktighet av npk og riktig søvn. Støtt opp om dette arbeidet sammen med oss i Torp, og dere finner mer informasjon på EatMoveSleep.no

Fotballgruppens ønsker at alle som har lyst skal kunne være med å sparke fotball hos oss. Fotball har en fantastisk evne til å samle folk på tvers av skillelinjer som ellers kan virke som uoverkommelige kløfter. Det er utvilsomt en av de grunnleggende årsakene til at fotball er verdens største idrett! Fotballen skal preges av respekt og likeverd og skape trivsel og glede for alle som deltar. Gode holdninger og god fremtreden oppnås gjennom utdanning og eksempelets makt. Vi jobber med dette i Torp samt at det er viktig for oss at prisen for å sparke ikke blir for høy. Dugnadsinnsats fra foreldre og frivillige er helt avgjørende for å oppnå dette. I Torp er vi heldig som har veldig mange foreldre som stiller opp på dugnader og bidrar rundt lagene våre som trenere og tillitsvalgte. Dette arbeidet er meget viktig og vi er takknemlig overfor for alle som bidrar. Tusen takk!

All aktivitet i fotball-Norge, også det vi driver Torp, bygger på NFFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Dette innebærer at vi i Torp skal ha klare holdninger og til temaer som rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling, og vi mener at det viktig at klubben har en tydelige holdninger og praksis på dette feltet. Torp vil jobbe med disse temaene i flere våre fora i løpet av sesongen slik at vi har dette i vår bevissthet hele tiden.