Torp Idrætsforening
TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

VELKOMMEN TIL TORP IF

Torp er et fleridrettslag i Fredrikstad, Østfold. Vi er ca 400 medlemmer fordelt på grupper innen bryting, håndball, fotball og barneidrett. I tillegg til de ulike gruppene er det aktiv "tirsdags-gjeng", damegruppe og eldres. 


Vår visjon er Trening, Trivsel og Tilhørighet


I løpet av 2018 har Torp IF jobbet med hvordan vi som idrettslag kan bidra til en mer bærekraftig utvikling i samfunnet. Det handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Dette kan helt klart virke overveldende og alt for omfattende til at Torp IF skal drive med dette i tillegg til den sportslige aktiviteten, men for at vi skal lykkes med å skape endringer må globale ideer bli til lokal handling. Her kan vi spille en rolle. Les mer om hva vi gjør på våre miljø og bærekraftsider


I løpet av vinteren 2018 har Torp Lokalsamfunnsutvalg og Torp Idrætsforening i samarbeide med EX3 Arkitekter, Fredrikstad utviklet en plan til et nytt idretts- og nærmiljøanlegg på Torp. 

Planen baserer seg på over 100 innspill fra lokalmiljøet og er utviklet  helt i tråd med de kriteriene som er nedfelt i den nye kommunalplanen for idrett fysisk aktivitet, friluftsliv og marka som Fredrikstad kommune skal vedta våren 2019. 

Prosjekt passer fint inn under visjonen som Fredrikstad kommune presenterer i kommuneplanen. «Flere mennesker mer aktive enda oftere». Torp Lokalsamfunnsutvalg og Torp Idrætsforening håper at idretts- og nærmiljøanlegget skal kunne bygges ut i tråd med denne planen, stykkevis eller samlet, i tråd med de godkjenninger som myndighetene gir. Målet er at anlegget skal bygges ut ved hjelp av private sponsorer, dugnad, frivillig innsats, kommunal og statlig støtte. Les hele prosjektrapporten