Torp Idrætsforening

TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

Lederkompetanse

Lederkompetanse er et nøkkelord for god styring av en klubb. Mange i Torp har erfaring fra lederjobber i sine private jobber, noen har lederutdanning og noen har liten eller ingen erfaring som ledere. Vi ønsker at alle skal kunne bidra og vi tror at alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb. NFFs lederutdanningsstige sikrer at den frivillige får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle. Torp oppfordrer og legger tilrette for at alle i klubben kan ta lederutdanning. I tråd med årshjulet er kompetanseutvikling noe vi jobber med i styret systematisk. Oversikt over personer og kompetanse til personer i klubben finnes på våre klubbsider på fotball.no

Trenerkompetanse

Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene.  En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt. I Torp jobber vi for å fått satt utdanning av trenere i system. Vi har som målsetning at på lag i barnefotballen (6-12) har alle trenere minimum barnefotballkvelden og minst en av trenerne per årskull har NFF Grasrotreneren. I ungdomsfotballen (13-19) vil at alle trenere har ungdomskvelden og minst e

n av trenerne per årskull har NFF Grasrotreneren. 

Oversikt over personer og kompetanse til personer i klubben finnes på våre klubbsider på fotball.no