Torp Idrætsforening

TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

Organisasjon

Vi tror at vi er tjent med gode beskrivelser av de oppgavene som skal løses hos oss. Dette gjelder alt fra instruks for styret og ned til det enkelte lags funksjoner. I beskrivelsene kommer det frem hvilke hovedoppgaver man har ansvar for, hvilke funksjoner som utføres og hvem det skal rapporteres til. Vi har også prøvd å etablere arbeidsbeskrivelser for de enkelte funksjoner over hva som er hensikten med oppgaver som skal utføres.

God økonomistyring gir trygghet. Torp har utarbeidet en plan for hvordan midlene forvaltes, hvem som har fullmakt til konti, hvordan vi håndteres løpentdriftutgifter. Lagledere rundt de enkelte lag trenger også å kjenne til lovverk og klubbens regler, derfor har vi jenvlig dette som tema på lagleder og økonomiplanen ligger åpent tilgjengelig.

  • Økonomiinstruks for Torp IF - fotball