Torp Idrætsforening

TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

ÅRSMØTE 2024

Tirsdag 19.mars kl 18 arrangerer Torp IF årsmøte 2024. Alle medlemmer er velkommen og møtet vil ble avholdt i salen på klubbhuset. Det serveres kaffe og kringle.

Dagsorden og sakspapirer

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne forretningsorden 

Sak 6:    Godkjenne innkallingen

Sak 7:    Godkjenne saklisten

Sak 8:    Behandle Årsberetning inkludert årsmeldinger fra

  1. Brytegruppa
  2. Håndballgruppa
  3. Fotballgruppa
  4. Barneidretten

 

Sak 9:    Behandle Torp IFs regnskap for 2023

Sak 10:  Fastsette medlemskontingent og gi fullmakt til gruppestyrene til å fastsette treningsavgifter.

Sak 11: Vedta budsjett for 2024

Sak 12: Vedlikehold og utviklingsplan for Sportsplassen Torp

Sak 13: Valg

Ssk 14: Avslutning