Torp Idrætsforening

TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

KLUBBHÅNDBOK - TORP IF - FOTBALL

Fotballgruppa jobber med klubbutvikling innenfor hovedforeningens visjon og rammeverk. Vi tror at godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett, pluss at det forsterker helheten i klubben. Vi har valgt å strukturere vårt arbeid runt følgende hovedtema

: