Torp Idrætsforening

TRENING - TRIVSEL - TILHØRIGHET

Torp IF – hvordan kan vi bidra til en mer bærekraftig utvikling i samfunnet?

Torp IF - fotballgruppa er som en av kun 34 klubber i landet valgt ut av Norges Fotballforbund og BAMA til å være Eat Move Sleep-ambassadør. Dette har vi vært i en flere år og vi jobber hele tiden med å utvikle oss i tråd med konseptet.

Å være EMS klubb er noe vi er stolte av, og vi synes det er flott av vi som klubb kan være med å sette sunn livsstil blant barn og unge på dagsordenen. Utviklingen i samfunnet går nå i retning av mer oppmerksomhet på en bærekraftig utvikling. Dette handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Dette kan så klart virke overveldende og alt for omfattende til at vi skal drive med dette i tillegg til den sportslige aktiviteten vi driver. Jeg tenker at vi allerede gjør en rekke ting i Torp allerede som passer fint inn og at vi kanskje prøve å dra dette enda litt lenger. Vi må starte i det små og utvikle oss videre. 

Noen eksempler på ting vi allerede gjør: Vår visjon handler om tilhørighet og trivsel, alt knyttet til EMS er , trafikksikkerhet, vi har skiftet til kork i kunstgresset, skal bytte ut oljefyring, bygget en treningshall ved hjelp av skoleelever og frivillig innsats, har oppvarming med varmepumpe, en rekke inkluderingstiltak for barn fra fattige familier, bytte dag for brukt utstyr, miljøkoordinator, planlegger nytt idrettsanlegg sammen med lokalsamfunnet hvor sambruk og uorganisert bruk er viktig. Samarbeid med skoler og lokalsamfunn. 

Noen nye tiltak vi gjennomførte i forbindelse med årets eat move sleep cup: Kunnskap om bærekraftig utvikling ut til alle deltakere, jobbet med matsvinn under cupen, reduserte bruken av plast i alle sammenhenger, innførte sortering av avfall, det meste av premier var lokale og kortreist, vi hadde en ekstra oppmerksomhet på frivilligheten. Uten den stopper idretten og samfunnet

Alt dette er lokale, enkle tiltak som alle kan gjøre. Som Holtan og Linnerud skriver i utgave 3/18 av tidsskriftet Plan. "En bærekraftig utvikling utspiller seg altså i spenningsfeltet mellom det globale og det lokale. Målene er globale, mens løsningene gjerne er lokale." Her prøver  Torp å vise hva et idrettslag kan bidra med ut fra vår kontekst og våre muligheter. Vi håper det kan være til inspirasjon.